ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο των Ειδικών Θεμάτων, ο φοιτητής Δημήτρης Μακρής θα δώσει ομιλία  με τίτλο:

Valuation Rings and Dedekind Domains

— Παρασκευή 7/6/19, 11:00.
— Αίθουσα Μ2 του Τμήματος Μαθηματικών.

Επιβλέπων, Χ. Ψαρουδάκης