ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, ώρα 10:00 π.μ. η κ. Μελπομένη Σούλα θα παρουσιάσει το Ειδικό Θέμα με τίτλο “Η άλγεβρα των ω-αναγνωρίσιμων γλωσσών και τα μοντέλα επεξεργασίας τους“. Η παρουσίαση θα γίνει στο σύνδεσμο
https://authgr.zoom.us/j/7243721976

Ο διδάσκων
Δ. Πουλάκης