Πρακτική άσκηση – Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για όσους έχουν επιλεχθεί

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί για Πρακτική Άσκηση, να συμπληρώσουν άμεσα τις αιτήσεις τους. Πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο υποβολής της αίτησης μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=587 . Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο της ΔΑΣΤΑ (Τηλέφωνα: 2310 99 7136, 2310 99 7187, Fax: 2310 99 7067, e-mail: praktiki@auth.gr). Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Μαθηματικών είναι ο Καθ. κ. Πουλάκης (poulakis@math.auth.gr).

 

Ενημέρωση για φοιτητές