Πρακτική άσκηση – υπογραφή συμβολαίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που επιλέχθηκαν για την Πρακτική Άσκηση να περάσουν την Τρίτη 9-11 πμ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησηση για την υπογραφή του συμβολαίου τους και την παραλαβή του πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Καθ. Δημήτριος Πουλάκης