Πρακτική Άσκηση Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 – Τοποθετήσεις φοιτητών/φοιτητριών

Συνημμένα θα βρείτε τις τοποθετήσεις των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Μαθηματικών για την περίοδο Πρακτικής Άσκησης 1/11/2019 – 31/12/2019.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020