Πρακτική Άσκηση 2018-2019 (Προαιτήσεις και Παρουσίαση)

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημιουργηθεί η παρακάτω φόρμα προεπιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf25yTTEJ_geqTzdmcCSK6ouLZOz0JJ…
Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα αυτή μέχρι τις 16/12/2018.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το Τμήμα μας, οι συνολικές διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης θα είναι 55 για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης για το διάστημα 20/2/2019-19/4/2019. Η μηνιαία αποζημίωση (μικτή) του κάθε φοιτητή θα είναι 250 € (καθαρή αμοιβή: 250 € – 10,11 € για το ΙΚΑ = 239,89 €).
Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθ. κ. Δημήτριος Πουλάκης.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την Πέμπτη 13/12/2018 στις 11:00 αίθουσα Μ0 θα γίνει μια ενημέρωση για την πρακτική άσκηση. Παρακαλούμε όσους/ες ενδιαφέρονται να παρευρεθούν.