Προαιτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών για το εαρινό εξάμηνο

Στο παρακάτω link μπορούν να κάνουν προαιτήσεις οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση το εαρινό εξάμηνο. Οι ημερομηνίες της Πρακτικής Άσκησης θα είναι 8/2/2017 – 7/4/2017.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB-l6IxyWDF1O0wdN7lyyw9acs-4VJQUo6zJHhmSND9-enTA/viewform
Οι ημερομηνίες των προαιτήσεων θα είναι 20/12/2017 – 8/1/2017.
Εάν κάποιος φοιτητής/τρια ενδιαφέρεται για συγκεκριμένο Φορέα Υποδοχής (Σχολείο ή Ιδιωτικό Φορέα) τότε να έρθει άμεσα σε επαφή με την κα Γαβριηλίδου Έφη (2310997067, gavriilidou@auth.gr)
Mε τη νέα χρόνια θα γίνει και παρουσίαση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα ανακοινωθεί με νέα ανάρτηση.