Προαιτήσεις Τμήματος Μαθηματικών για Πρακτική Άσκηση

Προαιτήσεις Τμήματος Μαθηματικών

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την παρακάτω διαδρομή για την υποβολή της αίτησής σας:

www.praktiki.auth.gr ->ΣΥΝΔΕΣΗ (σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό)->Προαιτήσεις->Πατήστε σε αυτό το σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στις προαιτήσεις

Οι προαιτήσεις αφορούν την πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις περιόδους:

6/3/2022 – 15/4/2022 και 2/5/2022 – 1/6/2022 (για τις σχολικές μονάδες/ σπαστή σύμβαση λόγω των σχολικών διακοπών του Πάσχα)

και

1/4/2022-31/5/2022 (για τους λοιπούς φορείς)

Προθεσμία υποβολής έως και 26/1/2022.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Έφη Γαβριηλίδου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης , τηλ. 2310997067