Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος.

Συνημμένα θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα.

Από τη Γραμματεία

 

Προκ-ΕΔΙΠ-Στατ
Προκ-ΕΔΙΠ-Αλγεβρα
Προκ-ΕΔΙΠ-ΕπιστΥπ
Προκ-ΕΔΙΠ-2017