Προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής  Επάρκειας για το Εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτος 2020-2021

Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής  Επάρκειας για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακαδ. έτους 2020-2021:

 Εαρινό εξάμηνο 2020/21

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Θεσμοί εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής / εκπαίδευσης, η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή κ.ο.κ.

ΣΧΠ ΙΙ 400*, Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προγράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολογηση διδασκαλίας), 5 ECTS,  3 Ω, Κυριάκος Μπονίδης (Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

ΙΠ 700*, Ιστορική Παιδαγωγική: σταθμοί στην Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, 5 ECTS, 3Ω, Δημήτριος Μαυροσκούφης και Βασίλειος Φούκας Μπονίδης (Δεκτοί έως 300 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. . Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά τους, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

ΚΕ 800*, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Κοινωνικοποίηση – διαπολιτισμικότητα), 5 ECTS, 3Ω,  Αντιγόνη Σαρακινιώτη (Δεκτοί έως 300 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. . Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά τους, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 1000, Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα, 5 ECTS, 3Ω, Δημήτριος Σταμοβλάσης (Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 1509, Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος), 5 ECTS, 3Ω, Βασίλης Φούκας (Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (20) από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσέλθουν και να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους.)

* Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής κάποια μαθήματα πιστώνονται με 5 ECTS και άλλα με 6 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών για τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών πιστώνονται με 5 ECTS.

 

  1. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Προγράμματα σπουδών,  curriculum, Διδασκαλία-μάθηση, θεωρίες μάθησης, μέθοδοι διδασκαλίας, μέσα διδασκαλίας, ανατροφοδότηση-αξιολόγηση κ.τλ.

Π 1901, Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, 5 ECTS, 3Ω, Κωνσταντίνος Μπίκος, (Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 1902, Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες, 6 ECTS, 3 Ω, Δημήτριος Σταμοβλάσης  (Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 2108, Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση. 5 ECTS, 3Ω, Σουζάνα Παντελιάδου. (Δεκτοί κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως Ω. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό επιλογέων απλά είναι καλό οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν κατά το εναρκτήριο μάθημα και να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα).

Π 3019, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και εκπαιδευτική ηγεσία. 5 ECTS, 3Ω, Κωνσταντίνος Τσιούμης. (Χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

* Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής κάποια μαθήματα πιστώνονται με 5 ECTS και άλλα με 6 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών για τους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών πιστώνονται με 5 ECTS.