ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες,

η έναρξη του μαθήματος “Προχωρημένα Θέματα Άλγεβρας” θα γίνει την Πέμπτη 08/10/2020. Την άλλη εβδομάδα θα αναρτηθούν οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος (σύνδεσμος zoom κλπ).

Ο Διδάσκων,

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης