Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα βρείτε συνημμένο το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου. Απλά έγιναν 1-2 μικρές αλλαγές. Να σημειωθεί ότι το μάθημα των Αγγλικών δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα, αλλά θα δοθεί την Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 8:30πμ στο Αμφιθέατρο.
Καθ. Νίκος Καραμπετάκης

* Προστέθηκε το μάθημα της Συναρτησιακής Ανάλυσης τη Δευτέρα της τρίτης εβδομάδας, 11.30,  Δ31.

 

Προγρ2015-16Εαρινό (3)