Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα βρείτε συνημμένο το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2016. Η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι η προθήκη του μαθήματος της Θεωρίας Ομάδων.

Καθ. Ν. Καραμπετάκης

 

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016