Πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

Αγαπητοί φοιτητές, θα βρείτε συνημμένο το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με τις τελευταίες αλλαγες που πρόκεκυψαν από την ανάθεση διδασκαλίας σε μέλη ΕΔΙΠ. Επίσης χωρίστηκε σε δύο τμήματα το μάθημα των Πιθανοτήτων.

 

Orologio