Πρόσβαση στις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Cambridge

Διακόπηκε προσωρινά η ελεύθερη πρόσβαση στα ακαδημαϊκά συγγράμματα των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Cambridge, η οποία είχε δοθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης και κακής χρήσης της πρόσβασης στις εκδόσεις αυτές από το κοινό. Σύμφωνα με τον εκδότη, η ελεύθερη πρόσβαση θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Πιτιά Πουλχερία
Βιβλιοθηκονόμος
Βιβλιοθήκη Μαθηματικών