Πρόσβαση φοιτητών από μετεγγραφή στο elearning.auth.gr

Φοιτητές των οποίων η  μετεγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί και επιθυμούν πρόσβαση στις σελίδες των μαθημάτων Γραμμική Άλγεβρα και Εισαγωγή στην Άλγεβρα στο elearning.auth.gr, πρέπει να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση hara@math.auth.gr που να έχει την παρακάτω συγκεκριμένη μορφή:
θέμα: πρόσβαση  στο elearning.auth.gr για Γραμμική Άλγεβρα και Εισαγωγή στην Άλγεβρα
Στο σώμα του μηνύματος  σε διαφορετικές γραμμές πρέπει να υπάρχουν τα εξής:
Όνομα: ….
Επίθετο: …..
Email επικοινωνίας: ………….
Πανεπιστήμιο στο οποίο έχουν περάσει: