Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος-Επαναπροκήρυξη άγονων θέσεων της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A866%CE%9746%CE%A88%CE%A7%CE%9… και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/25672?ReturnToPage=1&Pag…

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπως έχει ανακοινωθεί στην Διαύγεια.

Από τη Γραμματεία

 

96956_ΕΔΒΜ82_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΝΩΝ_170567_ΑΔΑ