Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές* να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

 Αναλυτικά η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι προϋποθέσεις

Μπορείς να υποβάλεις αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην ΕΘΑΑΕ (secretariat@ethaee.gr), μέχρι την Τρίτη, 31.05.2022 (ώρα 22:00), με θέμα μηνύματος: «Αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».

Ο Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΘ

Καθηγητής Δημήτριος Στ. Κωβαίος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

 *Οι όροι «φοιτητής», «φοιτητές» αναφέρονται σε όλα τα φύλα.

2022.4.29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών ΕΘΑΑΕ

Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών