Σειρά Σεμιναρίων στο MATLAB

Αυτό το εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί σειρά σεμιναρίων στο Matlab με αντικείμενο τις Εφαρμογές του Matlab στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση του λογισμικού MATLAB και η παρουσίαση, μέσω του λογισμικού αυτού, παραδειγμάτων από συστήματα αυτομάτου ελέγχου και εφαρμογών τους. Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Κλασική Θεωρία Ελέγχου (ανεξαρτήτως του αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα), αλλά και όσοι παρακολουθούν το μάθημα της Μοντέρνας Θεωρίας Ελέγχου. Το εργαστήριο θα αποτελείται από έξι (6) εργαστήρια της μίας ώρας που θα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο υπολογιστών, κάθε Τρίτη 9:00-10:00, ξεκινώντας την Τρίτη 19-03. Την τελευταία βδομάδα θα πραγματοποιηθεί εξέταση, και στους επιτυχόντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η ύλη που θα καλυφθεί δίνεται ενδεικτικά παρακάτω:

  • Εισαγωγή στο MATLAB – ορισμός μεταβλητών – κατασκευή γραφημάτων.
  • Εισαγωγή συστημάτων μέσω της συνάρτησης μεταφοράς.
  • Αποκρίσεις και χαρακτηριστικά συστημάτων – Γεωμετρικός τόπος ριζών
  • Εισαγωγή συστημάτων στο  Simulink
  • Σχεδιασμός ελεγκτών μέσω Control Systems Toolbox.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο. Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUB_PZ-Hg3CCw682y_VMIfgHn3X6DvhvKFGuxA5oKzxG3dVQ/viewform?fbclid=IwAR1WBR_1nC7eet4WIjvf-Gj_xoHEf1vBCQO3dix4uKapj9op2s6-oxwyCC0
Για πληροφορίες, moysis.lazaros@hotmail.com