Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Python»

Η γλώσσα σεναρίων Python είναι σήμερα η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού παγκοσμίως. (https://spectrum.ieee.org/static/interactive-the-top-programming-languages-2017). Τα κύρια χαρακτηριστικά της, στα οποία οφείλεται και η τεράστια διάδοσή της, είναι τα παρακάτω:
·         Είναι δωρεάν (Free Interpreters)
·         Είναι γλώσσα σεναρίων (Scripting)
·         Είναι δυναμική (Dynamic typed)
·         Είναι γενικού σκοπού (General purpose)
·         Έχει τεράστιο αριθμό διαθέσιμων βιβλιοθηκών (Modules)
·         Είναι αλληλεπιδραστική (interactive)
·         Είναι αντικειμενοστραφής (Object Oriented)
·         Είναι διερμηνευόμενη (Interpreted)
·         Έχει τεράστια ενεργή κοινότητα
Στο σεμινάριο «Εισαγωγή στην Python» θα γίνει μια πρώτη γνωριμία με τα βασικά στοιχεία της γλώσσας. Το σεμινάριο θα είναι δίωρο και θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 14:00-16:00 στο Εργαστήριο Προπτυχιακών του Τμήματος. Θα αρχίσει στις 9/11/2017 και θα ολοκληρωθεί σε 9 μαθήματα, εκ των οποίων το τελευταίο θα περιλαμβάνει εξέταση των όσων διδάχτηκαν. Μετά από επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος και από τους προπτυχιακούς φοιτητές όσοι έχουν περάσει το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Οι δηλώσεις για το σεμινάριο θα γίνουν από 1 έως 6 Νοεμβρίου 2017 αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του εργαστηρίου του Τμήματος:  http://clab.math.auth.gr/, όπου κάνετε login με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, επιλέγετε τη «ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» και στη συνέχεια συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα του σεμιναρίου.
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων φοιτητών στο σεμινάριο είναι 36 και για την επιλογή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Διδάσκουσα του σεμιναρίου είναι η κ. Αικατερίνη Χατζηφωτεινού (γραφ. 40).