Σεμινάριο “Εφαρμογή του Matlab στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου”

Αγαπητοί φοιτητές,
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για το σεμινάριο “Εφαρμογή του Matlab στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου”. Να τονίσουμε ότι τελικά τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Δευτέρα. Το πρώτο τμήμα στις 2-3 και το δεύτερο στις 3-4.

Καθ. Νίκος Καραμπετάκης

 

Εργαστήριο Κλασικής Θεωρίας Ελέγχου