Σεμινάριο “Εφαρμογή του Matlab στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου”

Σεμινάριο “Εφαρμογή του Matlab στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου”
Από την Δευτέρα 31/10/2016 και ώρα 14:00-15:00, στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος θα ξεκινήσει σειρά σεμιναρίων στο Matlab με αντικείμενο τις Εφαρμογές του Matlab στην Κλασική Θεωρία Ελέγχου.
Το σεμινάριο αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν (προαιρετικό) οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Κλασική Θεωρία Ελέγχου καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την ειδίκευση της Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Ελέγχου. Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα εξετασθούν στο τέλος του σεμιναρίου και ο βαθμός τους θα αποτελέσει το 30% της τελικής τους βαθμολογίας στο μάθημα (εφόσον έχουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος), ενώ ο βαθμός των εξετάσεων στο μάθημα θα αποτελέσει το 70% της τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που ο βαθμός της τελικής βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενο βαθμό θα προσμετρηθεί μόνο ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων. Για όσους δεν το παρακολουθήσουν ή δεν εξετασθούν με επιτυχία στο σεμινάριο, η βαθμολογία τους θα προκύψει από τον βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης. Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να λυθούν με το χέρι. Οι γνώσεις που θα αποκτήσετε θα σας σταθούν χρήσιμες στη συνέχεια των σπουδών σας. Ένα προσχέδιο των θεμάτων που θα καλυφθούν δίνεται παρακάτω:

  1. Γενική εισαγωγή στο Matlab.
  2. Σχεδιασμός γραφημάτων.
  3. Εισαγωγή συστημάτων μέσω της συνάρτησης μεταφοράς.
  4. Χρονικές αποκρίσεις συστημάτων.
  5. Συστήματα 1ης και 2ης τάξης.
  6. Σχεδιασμός συστημάτων μέσω Simulink.
  7. Γεωμετρικός τόπος ριζών.
  8. Σχεδιασμός ελεγκτών (PI, PD, Lead, Lag) μέσω Control Systems Toolbox.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
https://goo.gl/forms/AxTcGF8n6s0xFcAy2