Σεμινάριο Τμήματος για τη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ για τη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Αίθουσα Δ31 της Σ.Θ.Ε.

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-17:00

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΜΕ 

ΤίτλοςΜαθηματική Γνώση για τη Διδασκαλία

Περίληψη:
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δάσκαλοι και καθηγητές των Μαθηματικών σε σχέση με τα Μαθηματικά και πώς και πού θα μπορούσαν να κάνουν χρήση τέτοιας μαθηματικής γνώσης στην πράξη; Τι κάνει αυτήν την Μαθηματική Γνώση για τη Διδασκαλία τόσο ξεχωριστή; Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν το αντικείμενο που διδάσκουν για ευνόητους λόγους. Η γνώση του αντικειμένου αποτελεί αναγκαία όχι όμως και ικανή συνθήκη για να διδάξει κανείς. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τα Μαθηματικά κατά τρόπο χρήσιμο, μεταξύ άλλων, τόσο στο να δώσουν υπόσταση στη δημιουργία μαθηματικού νοήματος από τους μαθητές όσο και στο να επιλέγουν αποτελεσματικούς τρόπους αναπαράστασης των μαθηματικών εννοιών ώστε αυτά να γίνονται κατανοητά από τους μαθητές.