ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙO  ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Αίθουσα Μ2 του Τμήματος Μαθηματικών,3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017
12:15-13:00  Μενέλαος Ραδίσης, ΑΠΘ
ΤίτλοςΤο αξίωμα της επιλογής στη Θεωρία Γράφων.
Περίληψη: Το Αξίωμα της Επιλογής (AC) αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο συζητημένα αξιώματα στην Ιστορία των Μαθηματικών, λόγω της μη κατασκευαστικής του φύσης. Αν και πλέον είναι αποδεκτό από τους περισσότερους μαθηματικούς, το AC εξακολουθεί να εγείρει το ενδιαφέρον κυρίως λόγω των ισοδύναμων προτάσεων σε όλο το φάσμα των μαθηματικών, είτε με το AC είτε με κάποια γνήσια ασθενέστερη μορφή του. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι αφενός η μελέτη των καταστροφών που προκύπτουν στη Θεωρία Γράφων χωρίς τη χρήση του AC και αφετέρου η παρουσίαση κάποιων κλάδων της Θεωρίας Γράφων και της Απειροσυνδυαστικής.

Θα γίνει προσπάθεια η παρουσίαση να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη,  ωστόσο κάποια εξοικείωση με βασικές έννοιες της Θεωρίας Συνόλων, της Άλγεβρας και της Μαθηματικής Ανάλυσης είναι επιθυμητή.
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας                                      (apapist@math.auth.gr)        9-7955
Χ. Χαραλάμπους                     (hara@math.auth.gr)  9-7937