Σπουδές στο UMass Boston Incoming Exchange Information 2019

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το University of Massachusetts Boston των ΗΠΑ, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η συνημμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία για τυχόν ενδιαφερομένους για σπουδές στο UMass Boston, προπυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ.

 

UMass Boston Fact Sheet 2019
UMass Boston International Student Exchange Guide