ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019-20: Διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσθετα-έντυπα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  σήμερα (6-7-2020) για την επίδοση του επιδόματος στέγασης του ακαδ. έτους 2019-20 θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής;

α. Για τη πληρότητα του φακέλου της αίτησης που καταθέσατε ήδη ηλεκτρονικά και που αφορά στο στεγαστικό επίδομα του 2019-20, την έγκαιρη απόδοσή του, καθώς και για τη διευκόλυνσή σας στον τρόπο υποβολής στη Γραμματεία, πρόσθετων δικαιολογητικών που ζητιούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedou.gov.gr, σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ, παρακαλώ ενημερωθείτε από  το επισυναπτόμενο έγγραφο του Τμήματος Σπουδών.

β. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν  θα πρέπει να συνοδεύονται  από τα υποδείγματα των αιτήσεων 1 ή 2 καθώς και τις προσαρμοσμένες υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται κατά περίπτωση.

2020.7.6-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ

1- (ΓΟΝΕΑΣ) ΑΙΤΗΣΗ

2- (ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5