ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015-2016

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016 θα γίνεται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών. Παρακαλούμε, η υποβολή των δικαιολογητικών να γίνεται τις ώρες 12.00-13.30 μ.μ. και έως τις 8 Ιουλίου 2016. Η υποβολή θα συνεχιστεί εκ νέου από τις 5 Σεπτεμβρίου 2016.
Οδηγίες, διευκρινίσεις και έντυπα προς εκτύπωση δίνονται στην παρακάτω συνημμένη Ανακοίνωση. Παρακαλείσθε, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κατά την προσέλευσή σας να έχετε συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρωμένα τα έντυπα και την Κατάσταση Πληρωμής, όπως αναφέρονται στα παρακάτω συνημμένα αρχεία. Αιτήσεις ελλειπείς δεν θα παραλαμβάνονται.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

 

ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΉΣ 2015-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2015-2016