Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά

Το μάθημα “Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά” την Παρασκευή 14 Ιαν. 11.00-2.00 μμ εκτάκτως δεν θα πραγματοποιηθεί.