Στοχαστικές Στρατηγικές: Έναρξη Διαλέξεων

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Οι διαλέξεις στο μάθημα “Στοχαστικές Στρατηγικές” θα ξεκινήσουν από 22/10, και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, 18.15-21.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα της Παρασκευής 15/10 θα αναπληρωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα,
Ουρανία Θεοδοσιάδου