Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

 

OrismEforeutETEP