Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

 

OrismEforeutEDIP