ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – Δήλωση του μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έκαναν την εγγραφή τους στο εργαστήριο του μαθήματος “Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού”, ότι η δήλωση του μαθήματος για αυτούς θα γίνει από τη Γραμματεία. Μην προσπαθείτε να το δηλώσετε μόνοι σας, δεν είναι “ανοιχτό”.
Από τη Γραμματεία