Συμμετοχή στο Γαλλόφωνο Κοινοβούλιο Νέων

Σας προωθείται, συνημμένως, οδηγός με πληροφορίες σχετικά με πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Γαλλόφωνο Κοινοβούλιο Νέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμπιτζάν τον προσεχή Ιούλιο και αφορά σε νέους από 18 έως 23 ετών.

Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον εν λόγω οδηγό και να καταθέσουν τον πλήρη φάκελό τους με τα σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 10/2/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ereo@parliament.gr.

Πληροφορίες στη Δ/νση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων της Βουλής των Ελλήνων:

Πηνελόπη Νικολέ 210 3733540

Αργυρώ Τραγάκη 210 3733544

Γιώργος Χονδρονάσιος 210 3733446

Από τη Γραμματεία