Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή για τους εισακτέους ακαδ. έτους 2015-2016

Κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρακαλούνται οι εισακτέοι φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016, οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή πέρυσι, να το συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο link που αναγράφεται στην συνημμένη ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής-Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή_2015_2016