ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ακαδ. έτους 2015-2016

Το Τμήμα Μαθηματικών “ανοίγει” για τους φοιτητές του Τμήματος συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-2016,
από 1 έως και 17 Απριλίου 2016.
Παρακαλούμε να τηρήσετε τις προθεσμίες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή καμία αλλαγή δήλωσης είτε  στη Γραμματεία είτε σε διδάσκοντα. Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής, γι αυτό μετά την υποβολή της πρέπει να αποθηκεύεται ή να εκτυπώνεται.
Από τη Γραμματεία