Συνδυαστική και Θεωρία Γραφημάτων-Αλλαγή αίθουσας για Τετάρτη 15-5-2019

Το μάθημα “Συνδυαστική και Θεωρία Γραφημάτων” της Τετάρτης 15/5/2019 θα γίνει στην αίθουσα Μ1 την ίδια ώρα (11:00 – 14:00)
Ο διδάσκων
Β Καραγιάννης