Σχετικά με τα αποτελέσματα του μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι, Τμήμα 2Α, εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 στο μάθημα Αναλυτική Γεωμετρία Ι για το τμήμα 2Α έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομεά Γεωμετρίας μαζί και οι λύσεις των θεμάτων της Σειράς 1. Αυτές της Σειράς 2 είναι ανάλογες. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους, μπορούν να περάσουν από το γραφείο της διδάσκουσας, την Τετάρτη, 2/10/2019, στις 15:30-16:30, αφού διαβάσουν πρώτα τις λύσεις των θεμάτων.

Η διδάσκουσα,
Φ. Πεταλίδου