Σχετικά με τα μαθήματα “Θεωρητική Πληροφορική Ι” και “Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ”

Για το μάθημα Θεωρητική Πληροφορική Ι:  H βιντεοσκοπημένη παράδοση της αναπλήρωσης των μαθημάτων της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2020 και Τρίτης 3 Μαρτίου 2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learning στις 22/4/2020.

Για το μάθημα Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ:  Οι βιντεοσκοπημένες παραδόσεις των αναπληρώσεων των μαθημάτων της Παρασκευής 14/2/2020, της Παρασκευής 28/2/2020 και της Παρασκευής 1/5/2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learning στις 15/4/2020, 24/4/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα.

Η διδάσκουσα
Ελένη Μανδραλή