Σχετικά με τα μαθήματα “Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι” (Τμήμα Β) και “Γεωμετρία και Ομάδες”

Σχετικά με τα μαθήματα “Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι” (Τμήμα Β) και “Γεωμετρία και Ομάδες”:

Τα μαθήματα υπάρχουν στο e-learning και η αυτοεγγραφή των φοιτητών/τριών είναι ελεύθερη έως ότου ολοκληρωθούν οι δηλώσεις μαθημάτων.

Ο διδάσκων,
Π. Μπατακίδης