Σχετικά με τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα (30/4 – 4/10/2019)

Τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών
– Μαθηματική Λογική Ι (Ζ΄ εξάμηνο)
– Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (Ζ΄ εξάμηνο)
– Τοπολογία Μετρικών Χώρων (Γ΄ εξάμηνο)
– Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Ζ΄ εξάμηνο)
– Στοχαστικές Στρατηγικές (Ε΄ εξάμηνο)
– Αναλυτική Γεωμετρία Ι (Γ΄ εξάμηνο)
– Υπολογιστική Γεωμετρία (Ζ΄ εξάμηνο)
δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα (30/4 – 4/10/2019).
Για την έναρξή τους θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.
Από τη Γραμματεία