Σχετικά με τα μαθήματα “Τοπολογία Μετρικών Χώρων” και “Στοχαστικές Στρατηγικές”

Τα μαθήματα “Τοπολογία Μετρικών Χώρων” (Γ΄ εξαμήνου) και “Στοχαστικές Στρατηγικές” (Ε΄ εξαμήνου) θα διδαχθούν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.