Σχετικά με την έκδοση παπύρων

Παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία οι πτυχιούχοι της ορκωμοσίας 8-4-2019, οι οποίοι τη Δευτέρα 8-4-2019, μετά την τελετή ορκωμοσίας, προσκόμισαν στη Γραμματεία το αποδεικτικό κατάθεσης (32 €) για έκδοση παπύρου, διότι στη μία απόδειξη δεν υπάρχει ονοματεπώνυμο !
Από τη Γραμματεία
τηλ. 2310 997920