Σχετικά με την έναρξη του μαθήματος “Μηχανική Συνεχών Μέσων”

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Μηχανική Συνεχών Μέσων” θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24/2/2020.

 

Η διδάσκουσα

Ε. Μελετλίδου