Σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων “Αναλυτική Γεωμετρία Ι” και “Υπολογιστική Γεωμετρία”

Η διδασκαλία  των μαθημάτων “Αναλυτική Γεωμετρία Ι” (επαναληπτικό γ’ εξαμήνου) και “Υπολογιστική Γεωμετρία” (ζ΄εξαμήνου) θα ξεκινήσει μετά την Τρίτη 29-10-2019.

Για την οριστικοποίηση της έναρξης και τις απαιτούμενες αναπληρώσεις των παραπάνω μαθημάτων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.