Σχετικά με την αναγραφή “ΤΜΗΜΑ Α” (ή Β)

Παρακαλούμε, μην λαμβάνετε υπόψη την αναγραφή “ΤΜΗΜΑ Α” (ή Β) στα μαθήματά σας στο sis. Δεν έχει γίνει  διαχωρισμός τμημάτων , αφού ακόμη είναι “ανοιχτές” οι δηλώσεις μαθημάτων. Προς το παρόν παρακολουθείτε στο τμήμα στο οποίο ανήκετε σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου σας.

Από τη Γραμματεία