Σχετικά με την διδασκαλία του μαθήματος “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα”

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων, θα ξεκινήσουν οι διαλέξεις του μαθήματος 601: Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα. Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 26/03/2020 στις 16.00 -19.00. Το παρόν μήνυμα αποστέλλεται με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών, το link στο οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μέσω διαδικτύου, την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, δηλαδή την Πέμπτη 26/03/2020 και ώρα 16.00 είναι το εξής: https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/makrinaz/9EW84950
Καλή συνέχεια σε όλους!
Η Διδάσκουσα,
Δρ. Μακρίνα Ζαφείρη.