Σχετικά με την δυνατότητα εξέτασης όλων των μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στη σημερινή Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών (αρ. συν. 470/30-10-2017) συζητήθηκε η δυνατότητα που δίνει ο νόμος 4452/2017 (παράγραφος 1, άρθρο 31) στους επί πτυχίω φοιτητές να εξετασθούν μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στο χειμερινό εξάμηνο και αντίστροφα. Η απόφαση της Συνέλευσης ήταν η εξής :
“Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν (όχι ΥΕ, Ε και ΕΕ), ανεξάρτητα εαν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.”

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών

* Άρθρο 1, Παράγραφος 31, Ν.