Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξέταση του μαθήματος της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Ι (Τρίτη, 6/09/2016, 8:15-11:15), οι φοιτητές του
Τμήματος 2A (επίθετα που αρχίζουν από Α έως και Μ) θα εξετασθούν στη Δ31 και του
Τμήματος 2Β (επίθετα που αρχίζουν από Ν έως και Ω) θα εξετασθούν στο Αμφιθέατρο.
Οι διδάσκοντες δεν θα δεχθούν να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν γραπτά φοιτητών που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από αυτό που διδάσκουν.
Τμήμα 2Α – (Α έως και Μ) – κ. Κάππος
Τμήμα 2Β – (Ν έως και Ω) – κα Πεταλίδου