Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος “Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξέταση του μαθήματος της ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Ι (Δευτέρα, 19/09/2016, 11:30-14:30), οι φοιτητές του Τμήματος 5A (επίθετα που αρχίζουν από Α έως και Μ) θα εξετασθούν στο Αμφιθέατρο και του Τμήματος 5Β (επίθετα που αρχίζουν από Ν έως και Ω) θα εξετασθούν στην αίθουσα Δ31.
Οι διδάσκοντες δεν θα δεχθούν να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν γραπτά φοιτητών που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από αυτό που διδάσκουν.
Τμήμα 5Α – (Α έως και Μ) – κ. Σταματάκης
Τμήμα 5Β – (Ν έως και Ω) – κ. Κάππος