Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος “Τοπολογία Μετρικών Χώρων”

Τοπολογία Μετρικών Χώρων – Σεπτέμβριος 2020

Η εξέταση του μαθήματος “Τοπολογία Μετρικών Χώρων” θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω e-learning με quiz πολλαπλών επιλογών και κατάθεση χειρόγραφων λύσεων την Πέμπτη 17/09/2020.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν αναλυτικές οδηγίες.

Οι διδάσκοντες,

Αθ. Μπαχάρογλου – Γ. Στυλογιάννης